Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Μεταμόρφωση του Σωτήρος (17ος αι., διαστάσεις 116 x 84 εκ.)

44 1Η εικόνα διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση. Φέρει τρεις κάθετες ρωγμές και απολεπίσεις σε διάφορα σημεία, ενώ το κάτω δεξιό τμήμα της έχει καεί. Ολόκληρη σχεδόν η ζωγραφική επιφάνεια έφερε επιζωγράφηση, η οποία αφαιρέθηκε κατά τη συντήρηση. Ο Μεταμορφωμένος Ιησούς εικονίζεται στο κέντρο της σκηνής και πλαισιώνεται απ’ τους δύο Προφήτες Ηλία και Μωυσή. Στο κάτω μέρος αριστερά εικονίζεται ο Πέτρος γονατιστός, στο κέντρο ο Ιωάννης και δεξιά ο Ιάκωβος. Η εικόνα είναι ένα αξιόλογο έργο ανώνυμου ζωγράφου, το οποίο χρονολογείται στο 17ο αι., την εποχή δηλαδή που ανακατασκευάστηκε και αγιογραφήθηκε ο ναός.


Παναγία η Μεσίτρια (17ος αι., διαστάσεις 90 x 58 εκ.)

44 2Η εικόνα φέρει αρκετές φθορές.

Ένα μεγάλο μέρος της ζωγραφικής επιφάνειας στη δεξιά πλευρά έχει εκπέσει.

Η Παναγία εικονίζεται σε προτομή, στον τύπο της Οδηγήτριας.

Η μορφή του Χριστού είναι αρκετά φθαρμένη.

Η Παναγία πλαισιώνεται από δύο σεβίζοντες αγγέλους και φέρει την επωνυμία: Η ΜΕΣΙΤΡΙΑ.

Στο πάνω μέρος της εικόνας μέσα σε κόκκινα μετάλλια διακοσμημένα με χρυσογραφίες υπάρχουν οι συντομογραφίες «ΜΡ - ΘΥ» και πιο κάτω «ΙC – (XC)».