Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου

Παναγία η Περίβλεπτος Δέσποινα (1715/16, διαστάσεις 103x78 εκ.)

42 1Η εικόνα φέρει την επιγραφή: Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟC ΔΕΣΠΟΙΝΑ και ακολουθεί τον τύπο της Οδηγήτριας. Η Παναγία παριστάνεται μέχρι τη μέση να κρατά στα αριστερά της το Χριστό, ο οποίος κάθεται ελαφρά γυρισμένος προς τα δεξιά, με το βλέμμα στραμμένο προς το θεατή, ευλογώντας και κρατώντας κλειστό ειλητό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκφραση της Παναγίας που συνδυάζει το μελαγχολικό βλέμμα, με ένα διακριτικό μειδίαμα, καθώς και η χάρη των χεριών της με τα λεπτοκαμωμένα δάχτυλα. Πάνω στο χρυσό βάθος προβάλλουν τα στικτά φωτοστέφανα των δύο μορφών, με εξαιρετικά πυκνό δυτικό κόσμημα. Στο πάνω μέρος της εικόνα αριστερά και δεξιά παριστάνονται δύο σεβίζοντες άγγελοι σε κόκκινα μετάλλια. Στο κάτω μέρος υπάρχει η αφιερωματική επιγραφή: ΔΕΗCΙC ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ[ΕΟ]Υ ΓΕΩ[ΡΓΙ]ΟΥ… ΤΖΑΤΖΗ / έτους ΑΨΙΕ (ή ΣΤ) (1715/16).


Παντοκράτωρ (17ος - 18ος αι., διαστάσεις 106 x 65 εκ.)

42 2Η εικόνα διατηρείται σε καλή κατάσταση.

Φέρει μία κατακόρυφη ρωγμή αριστερά και λίγες απολεπίσεις στη ζωγραφική επιφάνεια.

Ακολουθεί τον τύπο της εικόνας του Εμμανουήλ Τζάνε της μονής Κάτω Παναγιάς.

Πρόκειται για έργο καλής ποιότητας ενός ζωγράφου που φαίνεται λιγότερο έμπειρος σε σύγκριση με εκείνον της ίδιας εικόνας που υπάρχει στην Αγία Θεοδώρα.

 

 

 

 

 

 

 

 


Τρεις Ιεράρχες (19ος αι.)

42 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Άγιος Βασίλειος

42 4Η εικόνα διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση είναι του 1906 και βρίσκεται στο Δεσποτικό θρόνο του Αγίου Βασιλείου.

Πιθανότατα μεταφέρθηκε μαζί με το Δεσποτικό θρόνο στο ναό του Αγίου Βασιλείου, απ’ το ναό της Αγίας Θεοδώρας που βρισκόταν αρχικά.

Στο κάτω μέρος φέρει την εξής επιγραφή:

«Δαπάνη Δημητρίου Μητσοκάλη Λοχίου 3ου Ευζών. Τάγματος. 1906».

Η οικία του δωρητή Δημητρίου Μητσοκάλη βρισκόταν απέναντι ακριβώς απ’ τη νότια κεντρική είσοδο της Αγίας Θεοδώρας.