Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου του Μπατζή

Άγιος Γεώργιος (26-1-1860, διαστάσεις 85x55)

40 1Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου είναι σε άριστη κατάσταση και βρίσκεται στο λιθόκτιστο και νεότερο τέμπλο του ναού.

Ο άγιος εικονίζεται έφιππος και δρακοντοκτόνος, με το βλέμμα του στραμμένο προς το θεατή. Φορά στρατιωτική ενδυμασία και κόκκινο μανδύα. Πάνω στο άλογο κάθεται και ο μικρός δούλος που απελευθέρωσε ο Άγιος. Παριστάνεται σε μικρότερη κλίμακα με ενδυμασία της Τουρκοκρατίας και κρατά ένα αγγείο. Στην επάνω αριστερή γωνία προβάλλει μέσα σε σύννεφο άγγελος Κυρίου που στεφανώνει τον Άγιο. Εκεί που τελειώνει ο χιτώνας του Αγίου υπάρχει η ημερομηνία: «1860 Ιανουαρίου 26», ενώ πάνω απ’ το φωτοστέφανο του Αγίου, υπάρχει η επιγραφή: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο τροπαιοφόρος».

Δυστυχώς δεν μας σώζεται το όνομα του ζωγράφου αλλά στον ίδιο ναό σώζεται εικόνα των Χιονιαδιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου ίδιας λαϊκής τεχνοτροπίας και με πολύ κοντινή ημερομηνία. Στο φωτοστέφανο του Αγίου υπάρχει επιπρόσθετη μεταλλική επένδυση με έκτυπη διακόσμηση.


Άγιοι Βησσαρίων, Αθανάσιος & Σπυρίδων (1860, διαστάσεις 99x57)

40 2Η εικόνα που απεικονίζει τους τρεις Ιεράρχες Βησσαρίωνα, Αθανάσιο και Σπυρίδωνα, βρίσκεται εντοιχισμένη στο βόρειο τοίχο του ναού, αριστερά της εισόδου στο Άγιο Βήμα και είναι σε άριστη κατάσταση.

Είναι λαϊκής τεχνοτροπίας και σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει στη βάση της είναι έργο των Χιονιαδιτών ζωγράφων Μιχαήλ και Κωνσταντίνου: «Εφιμερεύωντος Παπά Χρίστο Ικονόμω Διμόπλου / Δια χειρώς Μιχαήλ και Κωνσταντί ζωγράφου Χιονιαδίτες. 1860 Ιανουαρίου 17». Οι Άγιοι εικονίζονται σε όρθια μετωπική στάση και πλήρη αρχιερατική αμφίεση να ευλογούν. Οι Άγιοι Βησσαρίων και Σπυρίδων κρατούν Ευαγγέλιο, ενώ ο Άγιος Αθανάσιος κρατά περίτεχνη ποιμαντορική ράβδο.

Στην κορυφή της εικόνας, πάνω απ’ τα κεφάλια των Αγίων υπάρχουν τα ονόματά τους με κίτρινα γράμματα: «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ – Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αλεξανδρείας – Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ».


Σταυρός τέμπλου (17ος αι., διαστάσεις 142x135)

40 3Ο Σταυρός που εξετάζουμε βρίσκεται σήμερα στην Αρχαιολογική συλλογή της Παρηγορίτισσας και είναι σε καλή κατάσταση.

Οι δύο από τις τρεις απολήξεις των κεραιών του έχουν αποκοπεί. Ο Σταυρός περιτρέχεται από μια χρυσωμένη σχοινοειδή ταινία με οδοντώσεις. Ο Εσταυρωμένος είναι προσηλωμένος στο Σταυρό και εικονίζεται νεκρός με το κεφάλι γερμένο στον ώμο.

Στο επάνω μέρος υπάρχει η επιγραφή «ΙΝΒΙ» και πιο πάνω η προσωποποιήσεις του Ήλιου και της Σελήνης. Στην απολήξεις των κεραιών υπήρχαν τα σύμβολα των Ευαγγελιστών, απ’ τα οποία μας σώζονται μόνο ο αετός (Ιωάννης) και το μοσχάρι (Λουκάς). Με δυσκολία διακρίνεται στο πάνω μέρος της οριζόντιας κεραίας η επιγραφή «Η CΤΑΥΡΩCΙC ΤΟΥ Χ[ΡΙCΤΟ]Υ».