Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ξυλογλυπτική

Τέμπλο Αγίου Νικολάου (Ιωάννινα, 2001)


Τέμπλο Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (αρχές 17ου αι.)

Το τέμπλο του ιερού παρεκκλησίου της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος που βρίσκεται στον περίβολο του Ι.Ν. της Αγίας Θεοδώρας είναι ένα θαυμάσιο δείγμα ξυλογλυπτικής των αρχών του 17ου αι. Είναι επίχρυσο και το σκάλισμά του είναι δουλεμένο σε μικρό βάθος. Κοσμείται με παραστάσεις ζώων, φυτών και πτηνών που ραμφίζουν σταφυλές. Ακολουθεί την τριμερή διάταξη. Υπάρχει η ζώνη των φορητών εικόνων, η ζώνη της Δέησης που περιλαμβάνει μέσα σε τοξίλια τις μορφές του Χριστού, της Παναγίας, του Προδρόμου και των δώδεκα Αποστόλων, και τέλος η τρίτη ζώνη, η επίστεψη του τέμπλου (Λυπηρά), που περιλαμβάνει το Σταυρό του Κυρίου και τα εικονίδια με τις θλιμμένες μορφές της Θεοτόκου και του Ιωάννου του Θεολόγου. Όλες οι εικόνες και τα εικονίδια του τέμπλου χρονολογούνται στις αρχές του 17ου αι. και είναι έργα ικανού ζωγράφου. Δυστυχώς όμως βρίσκεται σε κακή κατάσταση λόγω της φθοράς του χρόνου.