Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ι.Ν. Αγίας Θεοδώρας

Άγιο Βήμα


Διακονικό


Κυρίως Ναός

Κεντρικό κλίτος

Πλάγια κλίτη


Νάρθηκας