Ενορία Αγίου Νικολάου & Αγίας Θεοδώρας Άρτης

Ι.Ν. Αγίου Λουκά

Πρόκειται για κατεστραμμένο ναΐσκο του τέλους της Βυζαντινής περιόδου (14ος ή 15ος αιώνας) που βρίσκεται στην περιοχή της λαϊκής αγοράς κοντά στον Άγιο Βασίλειο.

Σώζεται μόνο η αψίδα του Ιερού Βήματος και το περίγραμμα των κτισμάτων στα θεμέλια.

Η τοιχοποιία τους είναι κατά το πλινθοπερίκλειστο σύστημα.

contentmap_plugin